 ورزشگاه میزبان دیهیم
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۸۰۵۰۰
آدرس : خیابان خلیج فارس، ابوسعید شرقی، کوچه شهید حیدری، پلاک ۷۴
 ورزشگاه شهدای پانزده خرداد
تلفن : ۰۲۱۳۳۶۵۵۵۰۳
آدرس : مسعودیه، بلوار قائم، خیابان هنرستان، پارک والفجر
 مجموعه ورزشی یادآوران
تلفن : ۰۲۱۵۵۰۴۲۰۶۰
آدرس : تقاطع اتوبان آزادگان و خیابان شهید رجایی، روبروی مسجد مادر
 مجموعه ورزشی نگین غرب
تلفن : ۰۲۱۶۶۰۱۳۲۱۰
آدرس : خیابان جیحون، جنب بوستان آیینه، پلاک ۷۰۹
 ورزشگاه شهدای رضویه
تلفن : ۰۲۱۳۳۲۴۶۵۶۶
آدرس : شهرک رضویه، ۲۰ متری امام سجاد (ع)، کوچه شهید کریمی
 مجموعه ورزشی بدر
تلفن : ۰۲۱۶۶۲۴۲۹۲۷
آدرس : شهرک ولیعصر، بعد از پل ساوه، خیابان پژواند
 مجموعه ورزشی چمران
تلفن : ۰۲۱۲۲۲۴۴۰۷۰
آدرس : خیابان شریعتی، مقابل ایستگاه مترو آیت الله صدر، جنب پل آیت الله صدر
 ورزشگاه شهدای شمیران نو
تلفن : ۰۲۱۷۷۲۲۲۷۲۸
آدرس : رسالت، خیابان هنگام، خیابان شهید تعمت زاده
 مجموعه ورزشی دانشگاه شهید رجایی
تلفن : ۰۲۱۸۸۶۰۳۰۹۶
آدرس : لویزان، خیابان شهید شعبانلو، مجموعه ورزشی دانشگاه شهید رجایی
 مجموعه ورزشی شهدای افسریه
تلفن : ۰۲۱۳۳۶۵۷۸۷۸
آدرس : افسریه، ۱۵ متری دوم، خیابان نوزدهم
 مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی
تلفن : ۰۲۱۶۶۶۵۸۳۹۹
آدرس : یافت آباد، میدان معلم، بلوار مدائن، نبش خیابان بیگلو
 مجموعه خانه ورزشی شهر
تلفن : ۰۲۱۷۷۴۵۱۱۶۶
آدرس : خیابان گلبرگ، چهارراه دردشت، خیابان ۲۷ شرقی، پلاک ۴۵
 سالن فوتسال ساعی
تلفن : ۰۲۱۷۷۶۰۹۰۱۰
آدرس : میدان سپاه، خیابان سرباز

منبع»

https://blog.asansports.com/2021/01/19/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3/