این رشته ورزشی به گونه ای است که زنان نیز می توانند در آن فعالیت کنند. به عبارتی دیگر فوتسال بانوان ایرانی و حتی خارجی از این بازی بی بهره نبوده اند و سال های سال است که با محدودیت های زیاد بازهم در این رشته ورزشی فعالیت می کنند. به خصوص زنان ایرانی با محدودیت های زیاد و مانع تراشی های بسیار بازهم پای تمامی سختی های این ورزش ایستاده اند و هیچوقت کنار نکشیده اند.
فوتسال بانوان ایرانی امروزه آنچنان به جلو رفته که در تمام دنیا معروف شده است. در حقیقت همه ما می دانیم ورزش فوتسال از جمله ورزش هایی می باشد که در بین بیشتر افراد به خصوص جوانان طرفداران زیادی دارد. بازی با توپ و استفاده از تكنیک های پيشرفته در سالن های فوتسال باعث می شود كه بازیکنان دراغلب اوقات لذت موفقيت را در اجرای اين مهارت ها در بهترین سالن های فوتسال احساس كنند.

برای اجاره زمین فوتبال به آسان اسپرت مراجعه کنید.


آشنایی با زمين فوتسال


وقتی یک فرد ورزشکار می خواهد در بهترین سالن های فوتسال همراه دوستان و آشنایان خود بازی کند ابتدا باید با ابتدایی ترین مسئله های بازی فوتسال آشنا باشد. ابتدایی ترین مسئله که هر فرد ورزشکار و علاقه مند به این ورزش باید بداند اندازه های زمین فوتسال می باشد. طول یک زمین فوتسال حداقل باید ۲۵ متر و حداکثر باید ۴۲ متر باشد. عرض زمین این بازی هیجانی نیز باید حداقل ۱۵ متر و حداکثر ۲۵ متر باشد.
در بازی ها و مسابقات بین المللی این رشته ورزشی طول زمین حداثل ۳۸ متر و عرض زمین حداثل ۱۸ متر می باشد. همچنین پهنای تمامی خط های زمین فوتسال ۸ سانتی متر و اندازه دایره وسط زمین فوتسال نیز ۳ متر است. فاصله نقطه پنالتي تا خط دروازه زمین این ورزش مفرح ۶ متر مي باشد. فاصله نقطه پنالتي دوم زمین فوتسال تا خط دروازه ۱۰ متر مي باشد. اندازه ربع دايره هاي گوشه زمين فوتسال نیز ۲۵ سانتي متر می باشد.

منبع:

https://blog.asansports.com/2021/02/15/%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b9%da%a9%d8%b3/